Abonare la Newsletter

Evidenta populatiei

Numarul locuitorilor comunei : 6723.
Numarul locuintelor: 2014 (inclusiv apartamentele din blocuri), din care 15% reprezinta case de vacanta construite in ultimii 10 ani.
Numarul gospodariilor: 2038, din care:

• sat Balotesti: 1600,
• sat Saftica: 348,
• sat Dumbraveni: 90.
Locuitorii comunei sunt majoritatea cetateni romani, de religie crestin-otodoxa. Etnia rommilor reprezinta aproximativ 2% din totalul locuitorilor comunei.

In ultilmii 10 ani, si-au stabilit domiciliul sau resedinta pe raza comunei circa 600 persoane, majoritatea provenind din Bucuresti si comunele invecinate.