Abonare la Newsletter

Agricultura

Referitor la stadiul aplicarii legilor fondului funciar: s-au emis titluri de proprietate in procent de 99%, atat pentru ternurile agricole cat si pentru cele forestiere, urmand ca pana la sfarsitul anului 2004 sa se emita titluri de proprietate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, pentru terenuri agricole (358 ha).

Cu privire la mecanizarea lucrarilor agricole, acestea se realizeaza cu tractoare si masini agricole particulare, incarcatura fiind de 60 ha/tractor.
Reparatiile tractoarelor si masinilor agricole sunt realizate de catre proprietari, pe cont propriu, iar reparatiile capitale se fac la unitatile specializate de pe raza comunei si din comunele Stefanesti si Tunari.
Terenurile arabile sunt cultivate cu preponderenta cu cereale: grau, orz, porumb, fiind urmate de plante tehnice: floarea-soarelui, cartof, plante de nutret: lucerna, si legume.
Avand in vedere ca localitatea Balotesti este preoraseneasca, va trebui ca in viitor sa se extinda suprafetele cultivate cu legume si pomi fructiferi, in functie de specificul zonei si cerintele populatiei.
Necesarul de carne, lapte si oua sunt asigurate in procent de 40% pe plan local.
Pe raza comunei functioneaza aproximativ 120 agenti economici (cu profil: productie, dezvoltare si cercetare agricola, industria prelucrarii maselor plastice, a fibrelor textile, produselor zaharoase, comert cu amanauntul) care, in mare parte, asigura ocuparea fortei de munca din comuna, dar si din Bucuresti si comunele limitrofe, cu precizarea ca in comuna exista forta de munca disponibila.